Poster-rotary-1

Informationsmaterial för skolor

Vårt mål är att genomföra informationsmöte på alla skolor i vårt distrikt.

Vi kan hjälpa till med:

  • Sätta upp affischer på skolan.
  • Banners till skolans hemsida.
  • Webinar/informationsmöten.
  • Besök av våra utbytesstudenter.