New Generations Service Exchange

New Generations Service Exchange är ett kortsiktigt program för universitetsstudenter och yrkesverksamma upp till 30 år.

Vad är fördelarna med ett utbyte?

  • Skapa kontakter med serviceinriktade samhällsledare i ett annat land
  • Bygg dina yrkeskunskaper och få internationell erfarenhet
  • Res och utforska en ny kultur samtidigt som du ger tillbaka genom service

Hur går ett utbyte till?

Med ditt värddistrikt planerar du aktiviteter som kan inkludera nätverkande, relationsbyggande, humanitär service, professionell utveckling och ledarskapsutbildning.

  • Varar från några veckor till sex månader
  • Kan ordnas för enskilda eller grupper
  • Behöver inte vara ömsesidig

Välj mellan 100 olika länder

Rotary finns i 100+ länder där kan man studera, praktisera eller arbeta. Rotary hjälper ofta till med husrum och kanske mat. Kontakt info@rye2350.se.

Våra utbytesstudenter

Leo Martin 2022

Leo är från Frankrike och praktiserar på en redovisningsbyrå i Stockholm

Lina Erasin 2022

Lina är från Tyskland och praktiserar turism i Norrtälje (Åtellet) och Roslagen (Kapellskärs Camping och Arholma Nord).

Murray Dale 2022

Murray är från Kanada, han praktiserade akvaponi på Watercenter i Norrtälje.

Narda Ontiviros 2021

Narda är från Mexico, hon studerar på Karolinska institutet i Stockholm.