Rotarystudenter

Så här går ettårsutbytet till

 1. Ansökningsperioden börjar i augusti året innan.
 2. Det kostar 600kr i anmälningsavgift.
 3. När ansökan är godkänd får du en Rotaryklubb (sponsorklubb) som intervjuar dig och din familj.
 4. Ansökan är relativt omfattande men vi hjälper till. Det är bra att börja direkt och göra klart den så fort som möjligt.
 5. Innan du åker iväg måste du vara med på två informationsmöten tillsammans med din familj. Ett i februari och ett i maj.
 6. Nu är allt klart för vår korrespondent som tar fram en placering i det andra landet.
 7. Du åker iväg i juli .
 8. Du är borta 11 månader.
 9. Du får hela tiden hjälp av ditt rotarydistrikt, din rotaryklubb och rotex, en förening för före detta rotarystudenter.
 10. Kostnaden varierar naturligtvis på vart man åker och hur mycket pengar man gör av med under sitt utbytesår. Men en student som åkte betalade ca 70 tkr, en som åkte till Tyskland betalade ca 50 tkr.
 11. När du kommer hem från ditt utbytesår träffas alla utbytesstudenter för en ”debreif”.
 12. Du kan fortsätta träffa och hjälpa utbytesstudenter genom att gå med i Rotex.
RYE2350 Sundsvall 2019

Checklista för ansökan

 1. Fyll i ansökan på rotarystudent och betala anmälningsavgiften.
 2. Distriktet kontaktar dig och tara fram en sponsorklubb.
 3. Sponsorklubben intervjuar och godkänner studenten och familjen.
 4. Studenten tar fram bilder på sig själv, familjen, något viktigt, något intresse och hemmet.
 5. Studenten skriver ett brev.
 6. Studentens föräldrar skriver ett brev.
 7. Studenten tar fram läkarintyg, tandläkarintyg, pass, vegetarian eller allergier, skolbetyg och pass.
 8. Studenten fyller i alla uppgifter i formulären.
 9. Sponsorklubben fyller i sponsoranmälan, guarantee form och rules and conditions. Guarantee form ska signeras av postas till DC. Övriga kan mailas direkt till info@rotarystudent.se
 10. DC godkänner ansökan.
rye2350-helsingfors-2019