Värdfamiljer

Värdfamiljen är en stor och viktig del av studenternas utbytesår. Det är de som öppnar sina hem och ger en verklig inblick i kulturen i värdlandet.

Många utbytesstudenter har behåller kontakten med sina värdfamiljer många år efter att utbytesåret är över! Det kan verkligen bli en extra familj som man kan hälsa på många gånger i framtiden eller bjuda hem till i Sverige.

Värdfamiljens åtaganden

 • Värdfamiljen ska se till att utbytesstudenten kan delta i skolans aktiviteter och
  kamratliv.
 • Utbytesstudenten ska erbjudas ordnad samvaro, gemensamma måltider och andra för familjen gemensamma aktiviteter.
 • Värdfamiljen får inte ta emot fler än två utbytesstudenter samtidigt.
 • Utbytesstudenten ska inte utföra sysslor i hemmet i större utsträckning än den övriga familjen.
 • Utbytesstudenten får inte utnyttjas som au pair.
 • Utbytesstudenten ska beredas lämplig plats för studiearbetet.
 • Utbytesstudenten ska ha egen säng.
 • Om utbytesstudenten ska dela rum, måste det vara med person av samma kön, och i ungefär samma ålder.

Värdfamiljens kostnader

 • Kost och logi.
 • Busskort.
 • Mobil.
 • Tillgång till dator och internet.
 • Aktiviteter med familjen typ restaurang- och biobesök.
 • Resor till skolan.
 • Skolavgifter.

Klädinköp ingår inte i värdfamiljens åttaganden.

En del Rotaryklubbar sponsrar med en del av kostnaderna.

Olika typer av värdfamiljer

Alla våra värdfamiljer ser olika ut och det finns ingen typisk värdfamilj. En del är unga, en del äldre, en del har barn och andra är singel (flickor blir aldrig placerade hos ensamstående värdpappor). Vissa familjer bor på landet, andra i städer, vissa är religiösa, andra inte, vissa har olika intressen osv…

Vad krävs av en värdfamilj?

Rotary besöker och intervjuar alla blivande värdfamiljer för att lära känna dem och för att få reda på varför de vill vara värdfamilj och vad det har för förväntningar på Rotary.

 • Värdfamiljen ska se till att utbytesstudenten kan delta i skolans aktiviteter och kamratliv.
 • Utbytesstudenten ska erbjudas ordnad samvaro, gemensamma måltider och andra för familjen gemensamma aktiviteter.
 • Utbytesstudenten ska inte utföra sysslor i hemmet i större utsträckning än den övriga familjen.
 • Utbytesstudenten får inte utnyttjas som au pair.
 • Utbytesstudenten ska beredas lämplig plats för studiearbetet.
 • Utbytesstudenten ska ha egen säng.
 • Om utbytesstudenten ska dela rum, måste det vara med person av samma kön, och i ungefär samma ålder.

Vi kontrollerar att hemmet uppfyller Rotarys krav.

Alla familjemedlemmar i värdfamiljen över 18 år kontrolleras mot polisregistret.

Alla värdfamiljer utbildas och certifieras.

Värdfamiljen väljer sin student

Värdfamiljen bestämmer vem de vill välkomna hem till sig.

Värdfamiljen får ta del av studentens ansökan.

Får värdfamiljen någon ersättning?

Värdfamiljerna får inte någon ekonomisk ersättning av Rotary.

FAQ